Οι άνθρωποι του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών

Το Πολυκεντρικό Μουσείο αποτελεί μια σύγχρονη, ολιστική προσέγγιση στη σύνδεση αρχαιολογικού χώρου και μουσείου. Θα περιλαμβάνει το τμήμα του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών που πρόκειται να καταστεί επισκέψιμο στο προσεχές μέλλον, δηλαδή το Ανάκτορο και την ταφική συστάδα των Τημενιδών, καθώς και το πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών. Επιπλέον θα περιλαμβάνει το νέο κεντρικό κτίριο, την πύλη του Πολυκεντρικού Μουσείου με μεγάλο ενιαίο εκθεσιακό χώρο και πρόσθετες υπηρεσίες για τους επισκέπτες. Το κεντρικό κτίριο πρόκειται να ανεγερθεί σύντομα σε οικόπεδο 140 στρεμμάτων στη δυτική είσοδο του χωριού της Βεργίνας.

Τα έργα της κατασκευής του κεντρικού κτιρίου του Πολυκεντρικού Μουσείου και της ανάπλασης - ανάδειξης της βασιλικής νεκρόπολης και του ανακτόρου των Αιγών εντάσσονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Προς το παρόν, εδώ παρουσιάζεται το προσωπικό που εργάζεται στο Εργο "Ανάπλαση- Ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Γ", στα έγγραφα pdf που επισυνάπτονται. Σύντομα η ενότητα αυτή θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται συστηματικά με αναφορές σε όλους τους ανθρώπους, διαφόρων ειδικοτήτων, που εργάζονται για τη δημιουργία του Πολυκεντρικού Μουσείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πολυκεντρικό Μουσείο, το Ανάκτορο και τη Βασιλική Νεκρόπολη δείτε την ενότητα "Εργα σε εξέλιξη" του ιστοτόπου των Αιγών.

οι άνθρωποι που εργάζονται στο Ανάκτορο.pdf οι άνθρωποι που εργάζονται στους τάφους των Τημενιδών.pdf οι άνθρωποι που εργάζονται στο Πολυκεντρικό Μουσείο.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση