Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Προκήρυξη Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'» (Κωδ. Πράξης 2016ΕΠ00810025) (MIS 5000989) και συγκεκριμένα για το ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προμήθεια συστήματος υπερυψωμένου δαπέδου από διάτρητη λαμαρίνα, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20014-2020.

Η διακήρυξη του Διαγωνισμού και τα σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται στο παρόν.

2. 2017_05_12_ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ Κ9) ΑΔΑ και ΑΔΑΜ_signed (1).pdf peril_dapedo_signed.pdf peril_dapedo.docx

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση