Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουμένη»

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για το έργο: «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουμένη»

Σκοπός του έργου Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουµένη» που µέσω του διαδικτύου θα είναι προσιτό εν δυνάµει σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε εκατοµµύρια επισκέπτες-θεατές από όλο τον κόσµο, είναι να καταστεί διεθνώς ο βασικός άξονας αναφοράς για την προσέγγιση του θέµατος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς, ενσωµατώνοντας σταδιακά όλο το δυνατό διαθέσιµο υλικό (αρχαιολογικά ευρήµατα, ιστορικές πηγές, τοπογραφικές έρευνες κ.λ.π.) και τα εκάστοτε νέα δεδοµένα από τον χώρο της επιστηµονικής έρευνας, αλλά και του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι.

Ο διαγωνισµός γίνεται ως σύνολο για όλα τα τµήµατα στα οποία χωρίζεται το αντικείµενο, οπότε η σύναψη της σύµβασης θα γίνει µε έναν Ανάδοχο για το σύνολο του έργου, το οποίο αποτελεί αισθητικά και λειτουργικά µια ενότητα µε αισθητικό ύφος και ήθος που ορίζεται από την εγκεκριµένη µουσειολογική µελέτη και χαρακτηρίζει το όλον, αλλά και όλα τα επιµέρους στοιχεία τα οποία πρέπει να εναρµονίζονται απολύτως, συγκροτώντας το ενιαίο παραδοτέο του διαγωνισµού που είναι το Εικονικό Μουσείο « Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουµένη»

Η παρακολούθηση και η διαχείριση της σύµβασης που αναµένεται να προκύψει από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση, προς όφελος της ποιότητας και του καλλιτεχνικού χαρακτήρα της Πράξης. Η ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, χάρη στο εξειδικευµένο και έµπειρο δυναµικό της και στους συνεργάτες της, που έχουν σχεδιάσει αναλυτικά και θα παρακολουθήσουν στενά την υλοποίηση κάθε φάσης του έργου.

Η σηµασία της προτεινόµενης πράξης είναι µεγάλη, δεδοµένου ότι θα συµβάλει καθοριστικά στην προβολή του ελληνικού πολιτισµικού αποθέµατος που παράχθηκε την εποχή της µέγιστης ακµής του, όταν ο ελληνισµός διαµόρφωσε καθοριστικά την πορεία του κόσµου. Η προβολή των ελληνικών µουσείων και χώρων µέσα από το διαδίκτυο σε σύνδεση µε την τεράστια εµβέλεια του Μεγαλέξανδρου αποτελεί ίσως την πιο αποτελεσµατική, φθηνή και οπωσδήποτε την περισσότερο εκτεταµένη διαρκή διαφήµιση του πολιτιστικού πλούτου της χώρας, εφόσον επιτυγχάνει την άµεση πρόσβαση χωρίς διαµεσολάβηση τρίτων σε εκατοµµύρια χρήστες.

Παράλληλα η παρουσία του εικονικού µουσείου που θα λειτουργεί σαν σηµείο αναφοράς για την µελέτη ολόκληρου του αχανούς ελληνιστικού κόσµου θα ενισχύσει µε γεωµετρική πρόοδο το ρόλο της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας στην διαµόρφωση των απόψεων και στην διακίνηση των ιδεών στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών. Με το άνοιγµα προς την Τουρκία, την Αίγυπτο και τις χώρες της Ασίας το εικονικό µουσείο µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της πολιτιστικής διπλωµατίας, προετοιµάζοντας διακρατικές δραστηριότητες όπως οι δρόµοι του πολιτισµού (ήδη συζητείται το πρόγραµµα των δρόµων του Μεγάλου Αλεξάνδρου) που αποτελούν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα το εικονικό µουσείο θα προσφέρει χρήσιµες υπηρεσίες τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε στοχευµένες κατηγορίες πολιτών, όπως:

* Σε φιλοµαθείς πολίτες που θα µπορούν να περιηγηθούν και να γνωρίσουν µέσα από το εικονικό µουσείο σηµαντικά µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, που βρίσκονται σε πολύ µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους σε µέρη απρόσιτα και συχνά επικίνδυνα.

* Σε επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, οι οποίοι θα µπορούν να αντλήσουν αναλυτικές πληροφορίες, εικόνες και χάρτες για τους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος άφησε τα ίχνη του.

* Σε µαθητές και νέους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα µέσω των καινοτόµων, ειδικά σχεδιασµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφόρησης να µάθουν, αλλά και να ψυχαγωγηθούν.

* Στο διδακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, που θα µπορεί να συµβουλεύεται και να αντλεί πληροφορίες από το portal, αλλά και να το χρησιµοποιούν ως βασική δικτυακή παραποµπή στη διδασκαλία.

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ - ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.doc Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος Από τις Αιγές στην Οικουμένη.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση