Η Αγγελική Κοτταρίδη στις "Συναντήσεις Απρόβλεπτες"

Η Μαργαρίτα Πουρνάρα συνομιλεί με την Αγγελική Κοτταρίδη στο CAFÉ του ΙΑΝΟΥ, στις 12 Ιανουαρίου 2015.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας μιλά για τα πρόσφατα σημαντικά ευρήματα αλλά κυρίως για το πώς η μελέτη του παρελθόντος μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης.

Μπορείτε να οαρακολουθήσετε τη συζήτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=5Dp5YQ7o_0w

Στις απρόβλεπτες συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα στο CAFÉ του ΙΑΝΟΥ, η Μαργαρίτα Πουρνάρα θα συνομιλεί με σημαντικούς ανθρώπους. Όλοι τους έχουν διακριθεί στον επαγγελματικό στίβο, από την πολιτική, την αρχαιολογία και τις επιχειρήσεις ως τα γράμματα και τις επιστήμες. Το πιο σημαντικό τους χαρακτηριστικό, όμως, είναι το θάρρος να χαράσσουν και να ακολουθούν την δική τους πορεία. Είναι, δηλαδή, φυσιογνωμίες –χαμηλόφωνα ή ανορθόδοξα– ηγετικές που, αν και συχνά δεν ασχολούνται με τα κοινά, ωφελούν την κοινωνία με το δικό τους παράδειγμα ζωής και δράσης. Ας τους γνωρίσουμε καλύτερα και ας μιλήσουμε μαζί τους, για ένα νέο συλλογικό ήθος, που συναπαρτίζεται από φωτισμένες μονάδες.

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση