Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014 -2020

Η ανάπλαση και ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών και το κεντρικό μουσειακό κτίριο του Πολυκεντρικού Μουσείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) εντάχθηκαν η ολοκλήρωση του κεντρικού μουσειακού κτιρίου του Πολυκεντρικού Μουσείου Βεργίνας, καθώς και η γ’ φάση της ανάπλασης – ανάδειξης της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου «Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος» στην Ελλάδα.

Η Πράξη «Ανάπλαση - ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών - Φάση Γ' (Φάση Β' τμηματοποιημένης πράξης)», με προϋπολογισμό 1.186.000 ευρώ περίπου (εκ των οποίων τα 948.656 ευρώ από το ΕΤΠΑ), προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016 και περιλαμβάνει εργασίες πεδίου, εργασίες προστασίας και ανάδειξης για τη συντήρηση, την ανάταξη – ανάκτηση και την αισθητική αποκατάσταση του μνημείου, καθώς και δράσεις έρευνας, τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

Η Πράξη «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'», με προϋπολογισμό 4.433.000 ευρώ περίπου (εκ των οποίων τα 3.546.348 ευρώ από το ΕΤΠΑ), προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Ιανουαρίου του 2018 και στοχεύει στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού. Περιλαμβάνει την πραγματοποίηση της μόνιμης έκθεσης των γλυπτών και αρχιτεκτονικών μελών στους ημιυπαίθριους χώρους (στοές αιθρίων) καθώς και πραγματοποίηση της εναρκτήριας έκθεσης με θέμα "Αιγές, η πρώτη πόλη των Μακεδόνων, από τον Ηρακλή στον Μεγαλέξανδρο", την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, των αποθηκευτικών χώρων και των χώρων υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του κεντρικού μουσειακού κτιρίου των Αιγών.

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση