Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Εκπαιδευτικές δράσεις 2012 - 2013

Εκτός από τη συστηματική διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος "Βασιλικοί Πάιδες" για τις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, το Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών διεξάγει περιοδικά και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις. Το 2012, στο πλαίσιο της δράσης Περιβάλλον και Πολιτισμός 2012, πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμα με θέμα «Παντέχνου πυρός σέλας – Λαμπερές Ιστορίες Φωτιάς». Η χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά (18 - 19 Δεκεμβρίου 2012) είχε θέμα το μύθο της Περσεφόνης και τις γιορτές του χειμώνα, ενώ και η Διεθνής Ημέρα Μουσείων (18 Μαϊου) εορτάστηκε με εκπαιδευτικές δράσεις το 2012 και το 2013.

Λαμπερές Ιστορίες Φωτιάς_0.pdf _χριστουγεννιάτικο_0.pdf Διεθνής ημέρα μουσείων 2013_0.pdf Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012_0.doc

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση