Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κονιών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΙΩΝ» για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού Βέροιας», CPV: 44200000-2 Δομικά υλικά, προϋπολογισμού 71.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 07-08-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 01-08-2018
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

2.- Διακηρυξη κονιες λουτρό με αδα και αδαμ_signed.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση