Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση μετάλλινου εκθεσιακού στεγάστρου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ», CPV: 14622000-7 Χάλυβας και 45223110-0: Τοποθέτηση μεταλλικών δομικών κατασκευών, προϋπολογισμού 90.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 06-12-2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 02-12-2019
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed-ΤΕΥΧΟΣ.pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed - ΣΧΕΔΙΑ.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση