Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – TMHMATA 3, 7, 9 ΚΑΙ 16» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'» CPV τμημάτων: 42610000, 44514000, 37820000,42417300, προϋπολογισμού 24.940, 68 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 02-05-2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23-04-2019
Επισυνάπτονται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού και Παραρτήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 11 ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση