Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανοξείδωτου οπλισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ Β» (CPV: 14621000-0 «Κράματα Σιδήρου»), προϋπολογισμού 245.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου Αιγών – Φάση Δ.1», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 07-09-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03-09-2018
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

2.- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση