Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Απόφαση ενσωμάτωσης σχολίων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο Δημόσιας Διαβούλευσης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Απόφαση ενσωμάτωσης σχολίων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'»

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση