Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τον Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό

Επισυνάπτεται εδώ, για κάθε ενδιαφερόμενο, απαντητικό έγγραφο σε ερωτήματα που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους σχετικά με την Προκήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια λογισμικού-εφαρμογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεμβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» του έργου «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουμένη».

Οπως ενημερώνονται με το παρόν οι ενδιαφερόμενοι, το διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα με την Προκήρυξη του Διαγωνισμού, μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις έχει παρέλθει από τις 14/ 11/ 2013.

Απάντηση 2.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση