Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό

Δημοσιεύεται συνημμένο, για κάθε ενδιαφερόμενο, απαντητικό έγγραφο σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τον Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό «Προμήθεια λογισμικού-εφαρμογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεμβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» του Εργου «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουμένη».

απαντήσεις σε ερωτήματα διαγωνισμού.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση