Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Ανασκαφή στο ΒΔ τμήμα της πόλης των Αιγών", ΑΕΜΘ 1, Θεσσαλονίκη, 1989, 109-118

ΑΕΜΘ 1, 1987.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση