Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Σωστικές ανασκαφές της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη Βεργίνα", ΑΕΜΘ 7, Θεσσαλονίκη, 1997, 83-85

ΑΕΜΘ 7, 1993_b.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση