Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Ανασκαφή Βεργίνας", ΑΕΜΘ 7, (1993), Θεσσαλονίκη, 1997, 77-82

ΑΕΜΘ 7, 1993_a.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση