Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Η έρευνα στις Αιγές, μια πόλη κατά κώμας", ΑΕΜΘ 20, Θεσσαλονίκη, 2008, 773-780

ΑΕΜΘ 20, 2006.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση