Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Οι ανασκαφικές έρευνες της ΙΖ' ΕΠΚΑ στην Ορεινή Μακεδονίδα και η ταύτιση της αρχαίας Λεβαίης", ΑΕΜΘ 18, Θεσσαλονίκη, 2006, 543-550

ΑΕΜΘ 18, 2004_b.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση