Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Η ανασκαφή στη νεκρόπολη των Αιγών το 2001", ΑΕΜΘ 16, (2002), Θεσσαλονίκη, 2004, 497-500

ΑΕΜΘ 16,2002_a.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση