Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Σωστικές ανασκαφές της ΙΖ' ΕΠΚΑ στη νεκρόπολη και την ευρύτερη περιοχή των Αιγών το 2000", ΑΕΜΘ 15, Θεσσαλονίκη 2003, 501-507

ΑΕΜΘ 15,2001_b.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση