Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Από την νεκρόπολη των Αιγών στον νεολιθικό οικισμό των Πιερίων", ΑΕΜΘ 14, Θεσσαλονίκη, 2002, 527-535

ΑΕΜΘ 14, 2000.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση