Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., Η ορεινή Ημαθία στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου (11ος-7ος αι. π.Χ.), "Κέρματα φιλίας, Tιμητικός Tόμος για τον Ιωάννη Τουράτσογλου", Αθήνα, 2009

Κερμάτια φιλίας.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση