Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Το έθιμο της καύσης και οι Μακεδόνες. Σκέψεις με αφορμή τα ευρήματα της νεκρόπολης των Αιγών", Πρακτικά Συμποσίου: Καύσεις στην εποχή του Χαλκού και την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, Αθήνα, 2001

Καύσεις εποχής Χαλκού κ' Σιδήρου.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση