Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Η έρευνα στις Αιγές, μια πόλη κατά κώμας", ΑΕΜΘ 20, Θεσσαλονίκη, 2008

ΑΕΜΘ 20, 2006.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση