Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Ανδρόνικος E., Ανασκαφή Βεργίνης, "ΑΔ" 26, Αθήνα 1975, 411 - 412

ΑΔ 26, 1971.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση