Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Ανδρόνικος Μ.- Μπακαλάκης Γ., Ανασκαφή ανακτόρου Βεργίνης, "ΑΔ" 17, Αθήνα, 1963, 226 - 231

ΑΔ 17, 1961-62.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση