Ανάκτορο- έργα σε εξέλιξη

Συντήρηση και ανάδειξη του ανακτόρου των Αιγών

Στο βασιλικό συγκρότημα που ίδρυσε ο Φίλιππος Β’ σε έκταση περίπου 12,5 στεμμάτων, στο ψηλότερο άνδηρο της πόλης, με στόχο να αποτελέσει το δημόσιο, θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο των Αιγών, βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη φάση της συντήρησης και ανάδειξής του (πράξη ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014 -2020).

Η Πράξη «Ανάπλαση - ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών - Φάση Γ' (Φάση Β' τμηματοποιημένης πράξης)», με προϋπολογισμό 1.186.000 ευρώ περίπου (εκ των οποίων τα 948.656 ευρώ από το ΕΤΠΑ), προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016 και περιλαμβάνει εργασίες πεδίου, εργασίες προστασίας και ανάδειξης για τη συντήρηση, την ανάταξη – ανάκτηση και την αισθητική αποκατάσταση του μνημείου, καθώς και δράσεις έρευνας, τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

Ανάκτορο- έργα σε εξέλιξη

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση